Społem w Pabianicach zaprasza do swoich sklepów oraz do piekarni

SPOŁEM PSS 95-200 PABIANICE  ul. TKACKA 2             NIP 731-000-56-56        REGON 001010058

www.spolem.pabianice.pl

  SEKRETARIAT

piętro I pokój 6 

tel/fax  (42) 215 24 39               sekretariat @spolem-pabianice.pl

PREZES SPÓŁDZIELNI   

piętro I pokój 5

(42) 215 24 39

GŁÓWNY KSIĘGOWY  

piętro II pokój 20  

(42) 227 07 44

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

piętro II pokój 15

(42) 215 59 47

DZIAŁ HANDLOWY   

piętro I pokój 11

Tel/fax  (42) 215 35 77,    215 27 81     poczta@spolem-pabianice.pl

DZIAŁ KADR 

piętro I  pokój 3

(42) 215 33 68,    215 24 78

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 

piętro II  pokój 12

(42) 215 33 53,    215 90 23

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  I  FINANSÓW

piętro II  pokój 16

(42) 215 72 72,  215 37 78,  215 21 33

 KASA

piętro II  pokój 16

(42) 215 39 99

SAMODZIELNE STANOWISKO d/s BHP

piętro I  pokój 11

(42) 215 27 81

 PIEKARNIA ul. Konstantynowska 55

(42) 215 36 93,    215 37 09